Investičné zlato je prevažujúcou voľbou medzi investormi na celom svete.
Posted in Financie

Investičné zlato – prečo je obľúbenou investíciou?

Investičné zlato je prevažujúcou voľbou medzi investormi na celom svete. Jeho popularita sa pripisuje predovšetkým jeho silnej schopnosti diverzifikovať portfólio. Na rozdiel od tradičných tried aktív, ako sú akcie a dlhopisy, má zlato s týmito investíciami nízku koreláciu, čo znamená, že pohyby jeho ceny sú často nezávislé od výkyvov ostatných držaných aktív. Vysoká miera neistoty na svetových finančných trhoch často …

Čítať viac