Amslerova mriežka je jednou zo základných pomôcok v očnej ambulancii

Amslerova mriežka a jej pointa

Vyšetrenie pomocou Amslerovej mriežky si však vieme realizovať aj svojpomocne v domácich podmienkach. Pokiaľ disponujete Amslerovou mriežkou, tak s týmto testom zraku nemusíte vôbec čakať do návštevy očnej ambulancie. Je pritom absolútne jedno či využijete Amslerovu mriežku v prostredí internetu, alebo ju máte vytlačenú na papieri. Amslerova mriežka je pritom v praxi veľmi podobná klasickému štvorčekovému papieru, ktorý poznáme zo školských čias. Snažiť sa vyrobiť si ju v domácich podmienkach by sme však nemali a jej zostavenie musí rozhodne spĺňať stanovené normy pre túto oblasť.  

Amslerova mriežka vie veľmi rýchlo odhaliť niektoré z komplikácií zraku v úvodných fázach ochorenia

Amslerova mriežka a typ ochorenia
Vyšetrenie zraku s Amslerovou mriežkou

Amslerova mriežka je teda veľmi jednoduchým typom vyšetrenia a pacientovi nezaberie viac ako minútu. Vyšetrenie navyše nie je nijako obmedzujúce a predstavuje test pre vyšetrenie obidvoch očí. Pomocou tejto metódy teda viete realizovať vyšetrenie žltej škvrny. Amslerova mriežka teda vo veľmi jednoduchom vysvetlení predstavuje jeden štvorčekový list približne vo formáte A3 postavený na ležato. V strede je jedna čierna bodka, na ktorú je potrebné pri vyšetrení očí upriamiť svoju pozornosť. Tesne pred ľavým okrajom je v krúžku uvedené písmeno “L” a pred pravým okrajom písmeno “P”. Obe z písmen sú zároveň v jednej rovine spolu so spomínanou čiernou bodkou. Poďme sa však pozrieť na postup vyšetrenia pomocou Amslerovej mriežky. Začať teda môžeme vyšetrením ľavého oka, pričom to pravé si zakryjeme rukou. Pohľad ľavého oka upriamime na čiernu bodku a pomaly približujte celú hlavu smerom k mriežke. Dôležité je prestať sa približovať práve vtedy, keď prestanete vnímať prostredníctvom ľavého oka písmeno “L”. Takto je potrebné realizovať aj vyšetrenie pravého oka a prípadné zdravotné komplikácie odhalia odpovede na nasledovné otázky. Prvou je tá, či ste schopní vnímať oboma očami celú plochu mriežky. Jedna z otázok je tiež zameraná na celistvosť jednotlivých čiar a to, či žiadnu z nich nevidíte ako prerušenú. Vzdialenosť medzi jednotlivými čiarami musíme vidieť v každej jej časti rovnako na celej ploche mriežky. Súčasne by ste mali vidieť všetky čiary rovné a paralelné a komplikáciou môže byť to, pokiaľ by ste ich videli pokrútené. Akékoľvek odchýlky od týchto 4 pravidiel či otázok sú dôvodom na preventívnu očnú prehliadku a jej termín určite neodkladajte. Viac sa dozviete na webovej stránke https://www.ivio.clinic/ocnymagazin/.

Author: Magazín Admin