Geodet Bratislava – osoba, ktorú budete potrebovať či už pred začiatkom stavby, alebo pri jej kolaudácii

Cenovo dostupný geodet Bratislava

Ak staviate dom alebo akúkoľvek budovu, tak pravdepodobne ste si vedomí toho, že potrebujete získať množstvo povolení, aby ste mohli vôbec začať s výstavbou. Okrem povolení je potrebné absolvovať aj návštevy úradov či musíte si dať záležať na všetkých administratívnych úkonoch. Veľmi dôležitou osobou pri stavbe je geodet Bratislava, ktorý vám bude nápomocný, aby vám vypracoval potrebnú dokumentáciu, ktorú je nevyhnutné odovzdať, aby ste mohli začať so stavbou domu či inej nehnuteľnosti.

Ak staviate nehnuteľnosť, nezabudnite, že budete potrebovať aj dobrého geodeta

Geodet Bratislava - kedy využiť jeho služby?
Kedy sa oplatí osloviť geodeta v Bratislave?

Ako veľmi dôležitý geodet Bratislava je, mnohí ani netušia a je potrebné s ním spolupracovať počas celej výstavby. Skôr ako dáte si vypracovať a naprojektovať váš dom či inú nehnuteľnosť, tak nezabudnite, že geodet Bratislava musí vidieť pozemok, na ktorom bude stáť vaša nehnuteľnosť, musí zamerať terén a následne je povinný vyhotoviť polohopisný a výškopisný plán. Všetko to, čo geodet Bratislava vypracuje už v tejto fáze, odovzdáte projektantovi, pre ktorého to budú vstupné informácie, aby vedel, ako môže osadiť stavbu a naprojektovať ju. Už v tejto fáze budete mať istotu, že stavba bude postavená na vašom pozemku a nebudete stavať na pozemku niekoho iného – teda jeho úlohou je porovnať katastrálnu mapu so skutočnosťou. Často sa stáva, že vlastnite pozemok, ktorý nie je určený na stavebnú účely, ale je to poľnohospodárska pôda. Takýto pozemok je potrebné prepísať a aj tu budete potrebovať prácu geodeta. Geodet Bratislava pripraví všetky podklady, aby pozemok mohol byť prepísaný. Absolvovali ste všetko potrebné pred stavbou, odovzdali ste všetku dokumentáciu, tak môže nasledovať fáza realizácie. Geodet Bratislava musí presne zamerať z projektovej dokumentácie všetky dôležité body do terénu, napríklad roxormi či kolíkmi a až tak sa môže začať stavať. Jeho práca je aj zmeranie polohy inžinierskych sietí. Stavanie nehnuteľnosti na hypotéku nie je ničím výnimočným. Hypotéku viete vybavovať aj počas realizácie stavby. V prípade, že chcete v tejto fáze žiadať o hypotéku, potrebovať budete od geodeta rôzne potvrdenia a plány. Kolaudácia stavby je finálnou záležitosťou, no a aj v tejto fáze vám bude nápomocný geodet Bratislava, pretože pripraví všetky dokumenty pre stavebný úrad, ktorý bude kolaudovať stavbu. Musí byť všetko premerané a musí byť všetko v súlade s geometrickým plánom. Ak aj vás čaká stavba nehnuteľnosti alebo sa nachádzate v akejkoľvek fáze výstavby a potrebujete využiť služby geodeta, navštívte webovú stránku https://www.dobra-stavba.sk/.

Author: Magazín Admin