Silážovanie nie je veľmi jednoduchý proces, a tak všetko treba pripraviť

Silážovanie na poliach

Veľmi dôležitá vec, ak chováte zvieratá na úžitok, je mať dostatok krmiva, kvalitného krmiva. Tak ako všetko sa  v poslednej dobe mení, to isté platí aj o krmive, ktoré je podávané zvieratám. V súčasnosti sa preferuje a uprednostňuje siláž, ktorá je základnou potravinou pre zvieratá. Siláž vzniká procesom silážovania. Silážovanie nie je vôbec jednoduchý proces a cieľom je konzervácia krmiva. Silážovanie je veľmi dlhý proces, ktorý sa už začína na poli. Výsledok silážovania sa používa ako krmivo aj pre kravy, aj ovce. Farmári siahajú po siláži najmä vtedy, ak pasienky nie sú tak dobré. Výhodou je, že v mnohých prípadoch silážovanie znižuje náklady na krmivo.

Zabezpečte všetko od zberu až po samotné kŕmenie!

Silážovanie má svoj priebeh
Zber a silážovanie

Aby ste dosiahli efektivitu, je potrebné, aby silážovanie a jeho procesy museli prebehnúť efektívne, a to všetky procesy od zberu až po skladovanie či kŕmenie. Pred samotným procesom je všetko potrebné pripraviť a to do detailu. Celá príprava si vyžaduje nielen finančné náklady, ale aj podrobný rozpis, ktorým sa budete riadiť. Pre farmárov má silážovanie veľmi veľa výhod. Dôvodom je, že siláž obsahuje nespočetné množstvo látok, ktoré sú prospešné pre zvieratá a navyše poskytuje aj oveľa viac energie než iné alternatívne formy krmiva.  Dôležité je upozorniť, že to aké kvalitná siláž bude závisí od kvality silážovania, a teda ak niečo podceníte či zanedbáte, kvalita nebude taká vysoká. Je mnoho vecí, ktoré sa dajú podceniť, a to v nesprávnom čase sa pokosí pastvina. Ak ste sa rozhodli pre silážovanie a kŕmenie zverí silážou, tak netreba podceňovať aj údržbu. Údržba zariadení a strojov je veľmi dôležitá. Ak ste si najali niekoho, kto vám vykoná silážovanie, dajte si pozor, aby kombajny, silo a iné stroje boli vyčistené ešte predtým ako prebehne silážovanie pre vás. Musí byť dôkladne všetko vyčistené od starého krmiva. Ak sa podcení údržba, môžu nastať komplikácie a siláž nemusí kvalitná. Silážovanie prebieha v niekoľkých fázach, veľmi dôležitá je fáza fermentácie. Ak je táto fáza vykonaná správne, tak siláž nestratí všetky dôležité živiny, ktoré budú zvieratá potrebovať. Ak chcete vedieť viac o silážovaní, chcete vedieť, z akých fáz prebieha proces silážovania, prípadne máte nejaké otázky, na ktoré by ste chceli získať odpovede, navštívte webovú stránku ps://www.vetagro.sk/.  

Author: Magazín Admin