Terénne úpravy ku kolaudácii? Sú, alebo nie sú potrebné?

Terenne upravy ťažkými strojmi

Ak vás čaká kolaudácia rodinného domu, pravdepodobne sa chcete na ňu pripraviť, čo najlepšie aby ste sa nemuseli obávať toho, že  by vám stavebník niečo vytýkal, prípadne vám rodinný dom neskolaudoval. Terénne úpravy sú, no zároveň aj nie sú potrebné ku kolaudácii. Poďme sa však pozrieť na to, aké možnosti úprav vašeho pozemku máte. Terenne upravy sú tu najmä preto aby bol váš pozemok bezpečný, to v prvom rade, v druhom rade aby bol váš pozemok estetický a aby vytváral pekné miesto ako súčasť vášho rodinného domu.

Terénne úpravy sú možné manuálne, ale aj strojovo

Terenne upravy na pozemku
Cena terénnych úprav závisí od ich rozsiahlosti

Existujú dva spôsoby, aké máte možnosti pri terénnych úpravách pri vašom dome. Buď si budete terénne úpravy realizovať manuálne, teda svojpomocne, ručne alebo si ich necháte urobiť strojovo, teda pomocou veľkého alebo malého bágra, ktorý vám zarovná váš pozemok. Neodporúčame vám púšťať sa do svojpomocnej takejto práce, pretože ide naozaj o náročnú prácu, náročnú nielen fyzicky, ale aj časovo, preto je lepšie, ak si pre terénne úpravy zvolíte stroje, ktoré sú na takéto terénne úpravy zvolené. Samozrejme takéto stroje vlastnia firmy, ktoré terénne úpravy vykonávajú, takže vám určite odporúčame aby ste si pre terénne úpravy vybrali kvalitnú firmu, ktorá vám okolie vášho domu upraví, vyrovná. Ak hľadáte kvalitnú spoločnosť, obráťte sa na https://www.zemne-vyskove.sk/. Kvalitná spoločnosť predstavuje kvalitnú prácu a kvalitne urobené terénne úpravy.

Čo kolaudácia a terénne úpravy?

Poďme sa vrátiť ku kolaudácii a terénnym úpravám. V úvode tohto článku sme spomenuli, že niekde terénne úpravy sú potrebné ku kolaudácii, inde zas nie. Nie je to tým, že každý stavebník má iný spôsob práce, je to tým, že stavebný zákon hovorí, že terénne úpravy je potrebné kolaudovať len v prípade, ak to určí v stavebnom povolení stavebník z príslušného obecného úradu. Takže preto to vyjadrenie, že terénne úpravy sa môžu, no aj nemusia kolaudovať. Kolaudácia je pre rodinný dom veľmi dôležitý, pretože bez kolaudačného rozhodnutia nie je možné užívať rodinný dom. Kolaudačné rozhodnutie vám dáva možnosť  bývať vo vašom rodinnom dome, bez toho aby ste porušovali stavebný zákon.

Author: Magazín Admin