Daňové poradenstvo a ako vyhľadávať kvalitné služby

Daňové poradenstvo vám otvorí oči

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že pre podnikateľské subjekty na Slovensku sú služby daňového poradenstva možnosťou a nie povinnosťou. Kvalitné daňové poradenstvo a kvalitného poradcu v rámci neho je potrebné hľadať obozretne a prípadná časová tieseň vnesená do tohto procesu môže konkrétnemu záujemcovi o tieto služby skôr ublížiť ako pomôcť. V prostredí trhovej ekonomiky snáď neexistuje podnikateľský subjekt, ktorý by neviedol diskusiu so svojimi odberateľmi, dodávateľmi či konkurentmi aj na inú tému ako je ich spoločný biznis. Daňové poradenstvo je súčasť podnikania, v ktorej je vyhľadávanie referencií veľmi dôležitou súčasťou nájdenia toho správneho riešenia. Inými slovami, rozprávajte sa na túto tému so svojimi obchodnými partnermi a iste sa s vami radi podelia so svojimi skúsenosťami a posunú vám dobrý kontakt. 

Daňové poradenstvo a ako spoznať kvalitu 

Daňové poradenstvo pre začínajúcu firmu
Kvalitu daňového poradenstva hneď spoznáte

Pri službách daňového poradenstva môže byť prvým varovným prstom príliš nízka cena za ponúkanú spoluprácu. Ak je cena príliš nízka, odporúčali by sme zbystriť a pokiaľ to situácia dovoľuje, skúste vyhľadať nejaké recenzie napríklad na webe. Ak navyše takýto poradca nie je poistený, obhliadnite sa radšej po inom. Poistka pre prípad zodpovednosti za škody je totižto pri poskytovaní služieb daňového poradenstva veľmi dôležitá. Ak by došlo k chybám a spôsobeniu škôd, tie vedia byť hradené práve zo spomínaného poistenia. Merítkom kvality daňového poradcu sú taktiež certifikáty a diplomy. Avšak ani medzi certifikovanými poradcami nie sú takí, ktorí by mali celú oblasť daňového poradenstva dokonale naštudovanú a vedeli okamžite reagovať na vaše otázky a požiadavky. Medzi poradcami sú totižto rozdiely v špecializácii a niektorí sa orientujú skôr na dane z príjmov, niekto viac na DPH a podobne. Ak nastane transakcia alebo otázka, ktorú je z vašej strany potrebné konzultovať s daňovým poradcom, orientujte sa radšej na špecializovaného poradcu v danej problematike. Ak ste teda v roli zákazníka a potrebujete poradenstvo v oblasti daní, trvajte na písomnej zmluve upravujúcej celý vzťah a spoluprácu. V praxi sa totiž neustále vyskytujú prípady, kedy niektorá zo strán trvá len na ústnej dohode. Ak sa však objaví problém, druhá strana môže na to doplatiť. Príkladom je dorub dane zo strany daňovej kontroly, kedy sa táto situácia môže riešiť finančnou kompenzáciou z poistného fondu. 

Pre ďalšie informácie kliknite na internetovú stránku https://www.easystart.sk/.

Author: Magazín Admin