Podľa čoho vyberať zváracie elektródy a ako sa v nich orientovať?

Rutilové zváracie elektródy

Na úvod je potrebné poznamenať, že nasledujúce riadky budú venované predovšetkým amatérskym zváračom, ktorí so zváraním práve začínajú. Pomôžeme im teda spoznať rozdiely medzi jednotlivými typmi zváracích elektród tak, aby pri ich kúpe mali aspoň minimálne znalosti v tejto oblasti. Ak teda v domácich podmienkach potrebujete občas niečo zvariť a rozhodli ste sa kúpiť si zváračku, je dôležité poznamenať, že pre spojenie požadovaných materiálov budete potrebovať aj iné komponenty. Okrem kukly a ochranných rukavíc rozhodne aj zváracie elektródy, ktorých je viacero druhov. Nestačí teda kupovať len zváracie elektródy, treba poznať aj rozdiely medzi jednotlivými typmi.

Zváracie elektródy a jednotlivé typy

Zváracia elektródy na liatinu
Typy zváracích elektród

Ak je reč o špeciálnych elektródach, tak pri nich sú obaly dané typmi zváracích elektród, a teda v tomto prípade toho veľa nevymyslíte. Ak však hovoríme o elektródach na zváranie ocele, dvere sa vám otvárajú a máte možnosť vyberať z viacerých typov. Ak ste majiteľom zdroja striedavého prúdu, rozhodne by sme odporúčali voliť kyslé alebo rutilové zváracie elektródy. Pokiaľ ste však majiteľom jednosmerného zdroja, výber elektródy bude pre vás bezpredmetným, pretože môžete použiť prakticky akýkoľvek typ. V obchode so zváracími elektródami narazíte na množstvo typov, sú však medzi nimi také, ktoré sa v praxi využívajú najčastejšie a na tie sa aj bližšie zameriame. Nutné je ešte poznamenať, že zásadný rozdiel je v obale. Prvým typom je rutilový obal, ktorý poskytuje zváračovi pomerne jednoduché zapálenie oblúka pri minimálnom rozstreku zvarového kovu. Takáto elektróda je vhodná najmä na spájanie tenkých plechov a výhodou je taktiež odolnosť voči vlhkosti. Kyslý obal bol v minulosti dominantným typom používaným v praxi. Zapálenie oblúka s jeho pomocou je jednoduchšie ako pri bázickom obale, no zložitejšie ako pri rutilovom. Práve tieto dva obaly v poslednej dobe nahradili využívanie kyslého obalu. Ďalším typom je teda bázický obal, ktorý sa využíva najmä pri náročných aplikáciách v rámci stavby lodi či výrobe tlakových nádob. Charakteristické sú predovšetkým ťažším zapálením oblúka, no na druhej strane je výhodou nízky obsah vodíka. Takéto elektródy je nevyhnutné presúšať a kvôli vyššej citlivosti na vlhko ich aj uskladňovať presne podľa pokynov výrobcu.

Ďalšie informácie o zváracích elektródach nájdete na internetovej stránke https://www.interweld.sk/.

Author: Magazín Admin