Likvidácia sro – ako presne postupovať?

Likvidácia sro a jej náležitosti

Chystáte sa zrušiť spoločnosť s ručením obmedzeným, no neviete, ako na to? Pripravte sa na dlhý proces tých najrôznejších administratívnych úkonov. Likvidácia sro je skutočne zdĺhavá a spravidla si vyžaduje pomoc odborníkov. Spoločnosť podľa zákona zaniká dňom, kedy bola vymazaná z obchodného registra. Tomu však predchádza zrušenie spoločnosti. To sa môže udiať dvoma spôsobmi – buď bez likvidácie alebo s likvidáciou. Dnes si povieme niečo bližšie k tomu, ako na likvidáciu sro. 

V čom spočíva podstata likvidácie sro?

Likvidácia sro a jej podstata
Zmysel likvidácie sro

Poďme sa najprv spoločne pozrieť na to, čo je podstatou samotnej likvidácie sro. Ide v nej o uspokojenie všetkých veriteľov a vysporiadanie majetkových záväzkov spoločnosti. Zrušenie spoločnosti môže nastať z viacerých dôvodov (uplynutie času, na ktorý bola sro založená, rozhodnutím súdu, spoločníkov alebo z iného dôvodu). Pokiaľ teda takáto spoločnosť disponuje majetkom, ktorým je možné vysporiadať záväzky, vstupuje do likvidácie. Do likvidácie zároveň vstupuje dňom, kedy je zrušená. Túto skutočnosť je nutné zapísať aj do obchodného registra a obchodné meno od tejto chvíle používa s dodatkom „v likvidácii“. Likvidácia sro spravidla prebieha pod vedením štatutárneho orgánu, avšak toto nie je podmienkou. Ak sa likvidátor nevymenuje, likvidátora vymenuje súd. Jeho úlohou je vykonávať všetky úkony, ktoré smerujú k likvidácii sro. Ako sme už spomínali vyššie, za týmto všetkým je veľké množstvo administratívnych úkonov. Po vyrovnaní záväzkov podá likvidátor návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. 

Likvidácia sro s pomocou odborníkov?

Dá sa povedať, že likvidácia sro si vyžaduje rady a pomoc skutočných odborníkov. Ak sa do tohto procesu chcete pustiť sami, pripravte sa na to, že to môže trvať oveľa dlhšie ako s odbornou pomocou. Dĺžka likvidácie nie je stanovená zákonom a v podstate sa môže ťahať mesiace aj roky. Ak sa niečomu takému chcete vyhnúť, oslovte profesionálov z danej oblasti. Existuje množstvo firiem, ktoré sa likvidácii sro venujú na odbornej úrovni. Ako však vybrať tú správnu? Veľmi jednoducho. Prehľadajte internet, spíšte si firmy, oslovte ich, vypýtajte si cenovú ponuku a na základe týchto kritérií vyberte jednu, s ktorou budete pri likvidácii spolupracovať. Potom už stačí iba pustiť sa do práce. Viac sa o likvidácii sro dozviete na webovej stránke https://www.easystart.sk/.

Author: Magazín Admin